Om Vallensbæk Apotek

Om Vallensbæk Apotek

Hænder

Vallensbæk Apotek er en filial af Albertslund Apotek. Den nye enhed blev oprettet den 1. juni 2003 på adressen Vallensbæk Stationstorv 60, 2665 Vallensbæk Strand.

De to enheder fungerer identisk – samme kvalitet, faglighed, ydelser og service. Begge enheder har robot til varehåndtering.  Alle aktiviteter gennemføres i samme perioder på Vallensbæk og Albertslund Apotek.

Til daglig arbejder 5 medarbejdere på Vallensbæk Apotek, 3-4 farmaceuter/farmakonomer og 1 servicemedarbejder.

Der er udpeget en filialleder, som er ansvarlig for den daglige drift og udvikling.

Henvendelse kan ske via telefon: 43 54 72 41, telefax: 43 54 72 43 eller e-mail: [email protected].

Samarbejde

Samarbejde

Apoteket opsøger konstant gode samarbejdspartnere.

Vi ser mulighed for at etablere benchmarking, udstationering, udveksling og erfa-grupper på mange fronter, dels til gavn for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og dels til gavn for udvikling af medarbejdere, ledere og virksomheder.

Vi har etableret forskellige samarbejdsrelationer med:

Kurser

Kurser

Apoteket udbyder dels kurser på åbne hold, og dels lukkede kurser for virksomheder, institutioner og for grupper af sundhedsmedarbejdere.

Kurser for sundhedsmedarbejdere:

Gå-hjem-møder, for hjemmesygeplejersker og lægesekretærer, omhandlende farmakologiske temaer og behandlingsstrategier inden for ”banale” lidelser.

Foredrag

Foredrag

Apotekets ledere og medarbejdere fungerer ofte som foredragsholdere, dels i apotekssektoren men også generelt i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Vi har erfaring og kompetence som foredragsholdere, facilitatorer og workshopledere inden for følgende temaer:

Apotekets værdigrundlag

Værdigrundlag

Hele personalet er engageret i dialog, udvælgelse og formulering af apotekets mission, vision og strategiske værdier. Tilsvarende definerer hvert team den mission, vision og de værdier, som vil understøtte teamets funktioner.

  • Apotekets mission er:
    - at vise vejen til bedre livskvalitet